maritdeubler.com © 2009                    

     Hem

 

     Böcker

 

     Spökskrivare

 

     Priser

 

     Referenser

 

     Kontakt

 

     Blogg

 

 

 Varmt välkommen till Marit Deublers hemsida

 

 

 

 

Jag är sedan 2006 utbildad och certifierad personlig coach enligt branschorganisationen ICFs riktlinjer. Coaching är ett kraftfullt verktyg för att frigöra potentialen hos människor. Det är inte och ska inte ses som ett sätt att ”reparera” skadade människor utan som ett sätt att ta fram det bästa ur dem. Det gör vi genom att medvetandegöra tankemönster och att koppla ihop individen med den inneboende kunskapen, värderingar, motivation och mål och knyta ihop det till handling. Var och en har de svar vi behöver inom oss, eller så vet vi var vi kan gå för att finna dem. Coaching gör denna process mer lättillgänglig.

 

Vi kan dela in syftet med att frigöra potential i fem aspekter:

1.      öppna för möjligheter

2.      främja egna svar, motivation och förpliktelse

3.      undanröja hinder

4.      ge stöd, fokus och drivkraft

5.      skapa resultat

 

 

Det är viktigt att poängtera att det inte är coachen som gör detta, utan coachingen. Samarbetet mellan coach och klient. Ansvaret att jobba mot sina mål ligger hos klienten, stödet och att hjälpa till att hålla fokus hos coachen. Alltså är det upp till klienten att arbeta mot sina mål, coachen stöttar och ställer kraftfulla frågor och framförallt lyssnar och tror på att klienten kan uppnå sina mål.

Jag har arbetat mycket med självkänslefrågor, och med olika typer av människor. Även om det har handlat om karriär, familj eller andra frågor kommer vi ofta till självkänslefrågor tillslut. Jag är en engagerad och aktivt lyssnande coach med tyngdpunkt på närvaro och medvetenhet, samt handlande.

Utforskar nyfiket och genuint klienten och går lite längre i frågorna för att lyssna
”bakom orden”. Fokus på positiva lösningar och sprider ljus och glädje. Är genuint intresserad av klienten och dess bästa.Jag är intuitiv, omhuldande och trygg. Går gärna djupare och är inte rädd för känsloyttringar hos klienten. Bra på att vända negativa och bittra tankemönster till framåtanda och positivism.

Jag jobbar gärna med självförtroende frågor som specialinriktning. Inslag av drama eller andra kreativa uttryck kan på klientens önskan införas.
Gärna träning i scenisk gestaltning, inte nödvändigtvis inom skådespeleri eller att tala inför publik, utan gärna med människor som inte vågar ta plats eller tror på sin förmåga att få göra det. Jag jobbar även mycket med visualiserings övningar för att få klienten medveten och se andra möjligheter.
Ger gärna skrivuppgifter och reflektionsövningar.

 


Om du är intresserad av hur jag arbetar eller vill starta ett samarbete med mig kontakta mig på: info@maritdeubler.com

Priser: 5 samtal + ett gratis inledande samtal, 700 kr + moms/timma. Betalas i förskott månadsvis eller som en klumpsumma.

 

 

 

 

 

På gång

 

Gör en Julia

 

Medborgaren

 

Perfekt död

 

Vad hände?