maritdeubler.com © 2009                    

     Hem

 

     Böcker

 

     Spökskrivare

 

     Priser

 

     Referenser

 

     Kontakt

 

     Blogg

 

 

Prissättningen är olika beroende på kundens önskemål.

 

Alternativ 1:
Jag är, om jag så önskar omnämnd i boken, eller står som medförfattare:

Manus upp till 150 sidor 180 000 kr

Tryckklar efter 3 månader

Manus upp till 200 sidor 240 000 kr

Boken tryckklar efter 4 månader

Manus upp till 300 sidor 360 000 kr
Tryckklar efter 6 månader

 

Alternativ 2:
Jag är helt anonym och behöver inte stå omnämnd i boken

 

Manus upp till 150 sidor 300 000 kr

Tryckklar efter 3 månader

Manus upp till 200 sidor 400 000 kr

Tryckklar efter 4 månader

Manus upp till 300 sidor 600 000 kr

Tryckklar efter 6 månader

 

 

Betalning sker enligt modell:

25 % vid kontraktskrivning

25 % vid översiktlig disposition

25 % vid första utkast

25 % vid tryckfärdigt manus

 

I priset ingår intervjuer och inspelningar.

 

 

 

 

 

 

På gång

 

Gör en Julia

 

Medborgaren

Perfekt död

Vad hände?