maritdeubler.com © 2009                    

    Hem

 

    Böcker

 

    Spökskrivare

 

    Priser

 

    Referenser

 

    Kontakt

 

    Blogg

 

 

 Spökskrivare

 

Jag är spökskrivare. Det är en benämning direkt översatt från engelska, "ghostwriter".

Att vara en spökförfattare eller spökskrivare är att hjälpa en annan människa att få sin berättelse skriven. Alla kan inte, vill inte eller hinner inte skriva en bok, men har kanske en otroligt bra berättelse, historia eller en livshistoria andra gärna skulle vilja läsa om. Då behövs någon som hjälper till, skriver ner berättelsen eller livshistorien. Någon som kan och vill skriva. Det är alltså inte kostigare än att ta hjälp av en snickare, målare eller något annat. Jag och min kund spelar in det material som ska skrivas ner. Ibland får jag hjälpa till att locka fram berättelsen. Ibland har kunden den helt klar för sig. När så allt är inspelat skriver jag ner berättelsen, med kundens känsla och ord så texten blir berättarens.

När jag skrivit klart får kunden tillbaka materialet och gör vad den vill med det. Jag ger alltså inte ut boken, jag skriver den enbart.
Kunden kan sedan ge ut boken på förlag, trycka den själv, eller väljer att inte ge ut den. Det är olika.

 

Jag håller i pennan, du berättar! 

 

 

 

Att skriva en bok tillsammans med någon kan bli väldigt personligt. Det är viktigt att vi känner förtroende för varandra och en trygghet för båda parter. Därför skriver vi kontrakt som är juridiskt bindande. När väl arbetet är igång är det också viktigt att mina kunder känner sig trygga med mig då jag håller deras berättelse i min hand under en lång tid.

Ibland får jag finnas med vid utgivning som medförfattare eller blir omnämnd i boken, ibland försvinner jag så fort manus är färdigt för tryck. Det är kundens val.

 

Läs om priser här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På gång

 

Gör en Julia

 

Medborgaren

Perfekt död

Vad hände?